Czy zadbać o bhp to obowiązek?

kazać im wiedzę z tego zakresu pracodawca powinien regularnie organizować szkolenia bhp, ppoż, pierwsza pomoc. Kodeks pracy n

Czy zadbać o bhp to obowiązek? szkolenia bhp otwock

Kodeks pracy nadkłada na pracodawcę obowiązek

Wypadki, które mają miejsce w zakładach pracy mogłyby się nie zdarzyć gdyby wszyscy pracownicy stosowali się do przepisów bhp. Aby przekazać im wiedzę z tego zakresu pracodawca powinien regularnie organizować szkolenia bhp, ppoż, pierwsza pomoc. Kodeks pracy n


© 2019 http://stomia.pomorskie.pl/