Fotowoltaika , krótka definicja z Wikipedii

dofinansowanie na fotowoltaikę bydgoszcz
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotowdofinansowanie na fotowoltaikę bydgoszcz .